Νέο Λιμάνι

Νέο Λιμάνι

Με την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή του νέου λιμανιού Αιγίου… μια νέα εποχή ξεκινά για την παραλία της πόλης.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου ήταν η ολοκλήρωση των λιμενικών έργων και η κατασκευή βασικών έργων επιδομής του νέου λιμένα Αιγίου, προϋπολογισμού 8,6 εκατ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων (ΕΣΠΑ), εκτελέστηκε από την εταιρεία «Ηλιοχώρα Α.Ε.» και η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα στις 15 Σεπτεμβρίου του 2011. Το δε πρωτόκολλο παραλαβής του έργου υπεγράφη στις 7 Αυγούστου 2013, πέντε μήνες πριν την προβλεπόμενη παράδοσή του.

Το νέο λιμάνι θα έχει μεικτό χαρακτήρα (επιβατικό/τουριστικό και εμπορευματικό). Ο νέος λιμένας θα μπορεί να εξυπηρετήσει είτε  RO-RO πλοία, είτε κρουαζιερόπλοια με δυνατότητα να μπορούν να εξυπηρετούνται συγχρόνως δύο πλοία RO-RO (πχ Ελλάδα-Ιταλία) και ένα φορτηγό πλοίο 15.000 DWT κατά μέγιστο. Για αυτό το σκοπό κατασκευάζεται κρηπίδωμα παραβολής συνολικού μήκους 256 μέτρων και ωφέλιμου βάθους 11 μέτρα.

 νέο λιμάνι  νέο λίμάνι

Το κρηπίδωμα θα έχει 2 μέρη, ένα 47 μέτρων με τη κατασκευή μιας ράμπας για οχηματαγωγά και ένα μήκους 209 μέτρων που θα πλαγιοδετεί ένα εμπορικό πλοίο, ενώ θα κατασκευαστεί μια ακόμα ράμπα. Ο χερσαίος χώρος έχει συνολικά έκταση 35 στρεμμάτων προσφέροντας άνεση στις λειτουργίες της εγκατάστασης.

Το Νέο Λιμάνι Αιγίου με την ολοκλήρωση του, κατόπιν την ενδεχόμενη σύνδεση του με τη Ν.Ε.Ο. που αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας αλλά και με πιθανές προσθήκες που θα γίνουν σε υποδομές, θα αποτελέσει εφαλτήριο τουριστικής, επιβατικής και εμπορικής ανάπτυξης που σε συνδυασμό με το παλαιό λιμένα θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους  σύγχρονες υπηρεσίες βασισμένες στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

νέο λιμάνι